มาตรการป้องกันโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยเข้าสู่ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 ประชาชนมีกิจกรรมการรับประทานอาหาร น้ำ น้ำแข็งร่วมกัน หากอาหาร น้ำ น้ำแข็งไม่สะอาดปนเปื้อนเชื้อก่อโรคอาจก่อให้เกิดโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันได้ จึงประชาสัมพันธ์มาตราการป้องกันให้ประชาชนทราบ