นโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เพื่อเป็นการสนับสนุนประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  10 นโยบาย