ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 ลงวันที่ 13 มิ.ย.2560 ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย.-12 ก.ค.2560 นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการประกาศรับสมัครดังกล่าวและมีผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ ดังเอกสารแนบ และให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบเพื่อคัดเลือกในวันที่ 25 ก.ค.2560 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมช่วงมาลี 

 

{pdf=files/201707141116.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์