เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญพี่น้องคนไทยร่วมใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อยู่