ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ได้ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 ลงวันที่ 13 มิ.ย2560 ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย.-12 ก.ค.2560 นั้น และได้ทำการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ 25 ก.ค.2560 เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถ ดังมีรายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้

 

{pdf=files/201707311233.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์