สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นเอกสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงประกาศผลสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบต่อไปนี้

{pdf=files/ประกาศสรปผล เดือน ส.ค..pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์