ประเพณีกำฟ้า บ้านสระกระเบื้อง ตำบลหนองเต่า

ประเพณีสำคัญ

ประเพณี “กำฟ้า”เป็นประเพณีสำคัญของชาวไทยพวน บ้านสระกระเบื้อง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยพวน ตรงกับวันขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๓ ของทุกปี เรียกว่าวัน “กำฟ้า” ก่อนวันกำฟ้า ๑ วัน ตรงกับวัน ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๓ เรียกว่าวันสุกดิบ ทุกคนในหมู่บ้านจะช่วยกันทำข้าวปุ้น (ขนนมจีน) น้ำพริก น้ำยา และทำข้าวจี่ ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นการทำข้าวหลามแทน การเผาข้าวหลามทิพย์จะทำบริเวณลานวัด เวลาประมาณบ่าย ๔ โมง นิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์แล้วพราหมณ์จะสวดบูชาเทพยาดา เปิดบายศรี และอ่านประกาศอัญเชิญเทวดาให้มารับเครื่องเซ่นสังเวย ตลอดบ่ายในวันนี้จะมีการละเล่นรื่นเริง การละเล่นพื้นบ้าน

เพื่อความสนุกสนาน เช่น การก่อเจดีย์ข้าวสาร เซิ้งนางด้ง เซิ้งนางกวัก มอญซ่อนผ้า ไม้หึ่ม  งูกินหาง รีรีข้าวสาร ฯลฯ
และในคืนวันสุกดิบคนเฒ่าคนแก่ในบ้านจะเอาไม้ไปเคาะที่เตาไฟและกล่าวคำเป็นมงคลในทำนองขอให้เทพยาดาปกป้องรักษา
วันรุ่งขึ้นเป็นวัน“กำฟ้า” ตรงกับวันขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๓ ทุกคนตื่นแต่เช้าตรู่เตรียมอาหารคาวหวานไปถวายพระ โดยใส่บาตรข้าวหลาวและข้าวจี่ เมื่อพระสงฆ์ฉันภัตตาหารเสร็จแล้ว ชาวบ้านจะสังสรรค์ด้วยการรับประทานอาหารร่วมกัน ในวันนี้ทุกคนจะหยุดงานหนึ่งวันตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ห้ามส่งเสียงอึกทึกครึกโครม ผู้ใดฝาฝืนจะถูกผ้าลงโทษ  เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เล็กเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามนี้ จะได้ช่วยกันสืบทอด และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับเด็กและเยาวชนได้เข้าวัดเพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีงามโดยใช้วัฒนธรรมประเพณีในการพัฒนาคน