วัดพานิชธรรมิการาม

วัดในตำบล

วัดพานิชธรรมิการาม ตั้งอยู่หลังตลาดหนองเต่า  หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเต่า  ห่างจากตัวเมืองบ้านหมี่ 11 กิโลเมตร ตั้งอยู่ริมถนนสายเลียบคลองชลประทาน ทางทิศตะวันออกของสถานีรถไฟ       หนองเต่า ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

 เจ้าอาวาสวัดพานิชธรรมิการามได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ 2 ชั้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นล่างก่อสร้างเป็นรูปเต่าโดยพระอุโบสถวางอยู่บนหลังเต่า การก่อสร้างพระอุโบสถของวัดหนองเต่ามีเหตุผลการออกแบบก่อสร้างว่าท่านระลึกถึงพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเสวยชาติเป็นเต่าตนุใหญ่ อยู่กลางทะเลลึก หลวงปู่เลี้ยง สร้างพระอุโบสถหลังนี้นาน 16 ปีคือ (พ.ศ. 2501-2517) อุโบสถหลังนี้เป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านตลาดหนองเต่าสมชื่อเรียกขาน ภายในโบสถ์มีความสวยงามด้านบนเพดานเป็นดวงดาวสีทอง และพระอุโบสถแห่งเดียวที่ตั้งอยู่บนหลังเต่าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ และให้ชื่อตามหมู่บ้านและตำบลหนองเต่า ซึ่งมีความสวยงามยิ่งนัก                 ภายในพระอุโบสถ ตกแต่งได้วิจิตรงดงาม แท่นพระประธานเป็นรูปชุกชีมีบัวคว่ำบัวหงายเท้าสิงห์   กรุประดับด้วยกระจกสียกกลีบลวดลายสลับซับซ้อน ฐานกว้าง 8 ศอก สูง 8 ศอกสร้างอย่างวิจิตรพิสดาร น่าชมยิ่งนักถ้าเรานั่งรถไฟสายเหนือจะผ่านสถานีหนองเต่า เมื่อเข้าเขตตำบลหนองเต่าจะสามารถมองเห็นอุโบสถหลังนี้ตั้งตระหง่านเป็นสง่า หลังคาแพรวพราวระยิบระยับด้วยกระเบื้องเคลือบสีทองสมองเห็นอย่างชัดเจน 

ใต้พระอุโบสถ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังประดับปูนปั้น  จำนวน 16 ภาพ  ซึ่ง เป็นการเลือกเอา   ตอนสำคัญของเรื่องรามเกียรติ์ มาแสดง  เช่น “ภาพหนุมานตรวจพล” ซึ่งเป็นภาพประดับปูนปั้นนูนต่ำ ภาพหนุมานอาสา         อมพลับพลาพระรามและมัยราพณ์สะกดทัพ รูปปั้นหุ่นขี้ผึ้ง หลวงปู่เลี้ยง ตั้งไว้ในหอพระบริเวณ ข้างอุโบสถวัดพานิชธรรมิการาม    ภายในบริเวณวัดพานิชธรรมิการาม ยังมีต้นนิโครธ”ที่มีความงาม…หนึ่งเดียวใน”ลพบุรี” ซึ่งเป็น  “ต้นนิโครธ”…ที่มีความโดนเด่นและมีลักษณะที่ไม่เหมือนต้นไม้ทั่วไป คือ มีรากอากาศที่มีขนาดเท่ากับลำต้น และมีรากรายล้อมลำต้น ซึ่งดูสวยงามไปอีกแบบหนึ่ง ต้นนิโครธมีประวัติความเป็นมาเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเป็นเวลายาวนานหลายพันปี  ความภาคภูมิใจของพสกนิกรชาวตำบลหนองเต่า  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2517 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าหญิงสิรินทร (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ (สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี) ทั้ง 4 พระองค์ ได้เสด็จมาทรงร่วมประกอบพิธียกช่อฟ้า พระอุโบสถ อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้น แก่ พสกนิกรชาวบ้านตลาดหนองเต่า และได้ร่วมทำกุศลกับพระครูธรรมาภิมณฑ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงปลูกต้นศรีมหาโพธิ์  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  ทรงปลูกต้นคูณ