โครงการทำบุญ ศพด.วัดพานิชธรรมิการาม 2560

กิจกรรมต่างๆ กิจกรรมศพด.อบต.หนองเต่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า แผนงานการศึกษา

 

เมื่อวันที่ มกราคม 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพานิชธรรมิการาม  ได้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ภายในบริเวณ ที่ทำการ อบต.หนองเต่า หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเต่า โดยจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 แล้วนั้น  เพื่อความเป็นสิริมงคล และเกิดความราบรื่นในการปฏิบัติงานจึงมีการทำบุญ เลี้ยงเพล พระสงฆ์ 9 รูปขึ้น

  

  

  

คอมเมนท์