พิธีมอบอนุบัตรบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมต่างๆ แผนงานการศึกษา

 

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นำโดยนายกสังเวียน ลักษณะพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พร้อมด้วยผู้ปกครอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบอนุบัตรบัณฑิตน้อย  ให้กับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าที่ได้รับการเตรียมความพร้อมตามหลักสูตรการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ในปีการศึกษา 2559  ณ ห้องประชุมช่วงมาลี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  เด็กๆ ได้รับความสนุกสนาน และร่วมถ่ายภาพเก็บความประทับใจร่วมกัน  และได้เสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ  ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

  

  

  

  

  

  

  

  

คอมเมนท์