ต้นนิโครธ วัดพานิชธรรมิการาม

แหล่งท่องเที่ยว

ต้นนิโครธ วัดพานิชธรรมิการาม ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เป็นต้นไม้ที่ทรงคุณค่า มีความสวยงามตามธรรมชาติ สง่างาม โดดเด่น และมีรากอากาศ ที่มีขนาดเกือบเท่าลำต้น จำนวนมากมาย รายล้อมเป็นวง แลดูมหัศจรรย์ มีประวัติและตำนานเล่าขานสืบต่อกันมา เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนแห่งนี้ นิโครธต้นนี้ หลวงปู่เลี้ยง อดีตเจ้าอาวาสวัด เป็นผู้นำมาปลูก โดยได้แรงบันดาลใจ ตามความเชื่อพุทธประวัติ ว่าเคยเป็นต้นไม้ที่ประทับของพระพุทธเจ้า หลังการตรัสรู้ ถึง 2 ช่วง คือ เช้าขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ในสมัยพุทธกาล นางสุชาดา ได้นำข้าวมธุปายาส มาถวายพระพุทธเจ้า ที่ใต้ต้นนิโครธ ด้วยความเข้าใจผิด คิดว่าเป็นรุกขเทวดา และเป็นต้นไม้ที่ประทับของพระพุทธเจ้า หลังการตรัสรู้ นิโครธ คงจะแผลงมากจาก นิโรธ จึงหมายถึง การพ้นจากบ่วงทุกข์ บ่วงกิเลส ก็อาจเป็นได้ เมื่อพระพุทธเจ้าได้ชนะมาร (กิเลส) แล้ว จึงพระประสงค์ จะไปประทับที่ใต้ต้นนิโครธก็ได้ จึงได้ชื่อว่า “ต้นไม้แห่งความสุข”