อุโบสถหลังเต่า และจิตรกรรมฝาผนัง วัดพานิชธรรมิการาม

แหล่งท่องเที่ยว

วัดพานิชธรรมิการาม ตั้งอยู่หลังตลาดหนองเต่า  หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเต่า  ห่างจากตัวเมืองบ้านหมี่ 11 กิโลเมตร ตั้งอยู่ริมถนนสายเลียบคลองชลประทาน ทางทิศตะวันออกของสถานีรถไฟ       หนองเต่า ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

เจ้าอาวาสวัดพานิชธรรมิการามได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ 2 ชั้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นล่างก่อสร้างเป็นรูปเต่าโดยพระอุโบสถวางอยู่บนหลังเต่า

การก่อสร้างพระอุโบสถของวัดหนองเต่ามีเหตุผลการออกแบบก่อสร้างว่าท่านระลึกถึงพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเสวยชาติเป็นเต่าตนุใหญ่ อยู่กลางทะเลลึก หลวงปู่เลี้ยง สร้างพระอุโบสถหลังนี้นาน 16 ปีคือ (พ.ศ. 2501-2517) อุโบสถหลังนี้เป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านตลาดหนองเต่าสมชื่อเรียกขาน ภายในโบสถ์มีความสวยงามด้านบนเพดานเป็นดวงดาวสีทอง และพระอุโบสถแห่งเดียวที่ตั้งอยู่บนหลังเต่าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ และให้ชื่อตามหมู่บ้านและตำบลหนองเต่า ซึ่งมีความสวยงามยิ่งนัก

ภายในพระอุโบสถ  ตกแต่งได้วิจิตรงดงาม แท่นพระประธานเป็นรูปชุกชีมีบัวคว่ำบัวหงายเท้าสิงห์   กรุประดับด้วยกระจกสียกกลีบลวดลายสลับซับซ้อน ฐานกว้าง 8 ศอก สูง 8 ศอกสร้างอย่างวิจิตรพิสดาร น่าชมยิ่งนักถ้าเรานั่งรถไฟสายเหนือจะผ่านสถานีหนองเต่า เมื่อเข้าเขตตำบลหนองเต่าจะสามารถมองเห็นอุโบสถหลังนี้ตั้งตระหง่าน  เป็นสง่า หลังคาแพรวพราวระยิบระยับด้วยกระเบื้องเคลือบสีทองสมองเห็นอย่างชัดเจน   ใต้พระอุโบสถ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังประดับปูนปั้น  จำนวน 16 ภาพ  ซึ่ง เป็นการเลือกเอา   ตอนสำคัญของเรื่องรามเกียรติ์ มาแสดง  เช่น  “ภาพหนุมานตรวจพล” ซึ่งเป็นภาพประดับปูนปั้นนูนต่ำ  ภายในบริเวณวัด มีรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้ง หลวงปู่เลี้ยง ตั้งไว้ในหอพระบริเวณ ข้างอุโบสถวัดพานิชธรรมิการาม