แหล่งท่องเที่ยวตลาด 100 ปี ตลาดหนองเต่า

แหล่งท่องเที่ยว

ตลาดหนองเต่า  เป็นชุมชนเก่าแก่กว่าร้อยปี เคยเจริญรุ่งเรืองสมัยสงครามโลก ครั้ง ที่ 2
ชุมชนชาวจีนได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานประกอบอาชีพค้าขาย การเดินทางใช้เส้นทางการคมนาคม    โดยรถไฟ
และเรือเป็นหลักจึงทำให้มีการค้าขายในสมัยนั้นเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากถึงจะผุพังไปบ้างตามการณ์เวลา แต่ก็  ยังคงสภาพความเป็นตลาดอยู่ ปัจจุบันยังคงเป็นที่อาศัยและทำกินของคนในชุมชน  และยังคงรักษาวัฒนธรรมและประเพณี ของบรรพบุรุษอยู่  ยังคงมีการไหว้เจ้า ไหว้พระจันทร์ คนในชุมชนอยากจะเห็นตลาดหนองเต่ากลับมารุ่งเรืองเหมือนในอดีต
จึงขอเชิญชวนผู้สนใจวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิม  มาท่องเที่ยว เพื่อปลุกฟื้น

วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเรา อาชีพของคน  ในตลาดหนองเต่าคือ ค้าขาย เราจึงมีฝีมือในการทำอาหาร ทั้งคาว  และ หวาน  ซึ่งหารับประทานได้ยาก ในปัจจุบัน หนองเต่ามีการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านมาแต่โบราณ โดยในปัจจุบันในชุมชนมี   การประกอบอาชีพ อาทิ การทำขนมถ้วยจีนโบราณ (จุ๋ยก้วย) หรือ ขนมด่าง และ ขนมหัวผักกาดที่มีคนหนองเต่าอนุรักษ์กรรมวิธีการความอร่อยไว้
นอกจากนี้ยังไม่การทำหัวโขนที่ใช้ในการเล่นโขน มีกรรมวิธีการทำมาแต่ดั้งเดิม      หากสนใจเข้าเยี่ยมชม
โทรนัดหมายได้ที่เบอร์โทร   036 -776043 ต่อ 17