การซ่อมแซมผู้พิการ ม.๖ รายนางสาวกาญจนา เจริญธรรม

เมื่อวันที่ ๑๐-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ อบต.หนองเต่าร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี และกองพันทหารปืนใหญ่ ที่ ๓๑ รักษาพระองค์จังหวัดลพบุรี ดำเนินการซ่อมแซมผู้พิการ ม.๖ รายนางสาวกาญจนา เจริญธรรม

 

 

คอมเมนท์