ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1/2559

 

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1/2559 ณ ห้องประชุมช่วงมาลี ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

 

  

คอมเมนท์