วันปิยมหาราช ประจำปี 2559

เมื่อวันี่ 23 ตุลาคม 2559 อบต.หนองเต่า ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   ที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่  เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2559

 

 

คอมเมนท์