กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2560 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561

ด้วยในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 14 ก.พ.2560 ที่ประชุมมีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ วันเริ่มสมัยประชุมสามัญระยะเวลาสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2560 ดังนี้

{pdf=files/201702201512.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์