ขอเชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560 ประจำปี พ.ศ.2560

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ประกาศให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมช่วงมาลี จึงประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมสภาในวันและเวลาดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์