พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

กิจกรรมต่างๆ

วันอังคารที่  7  มกราคม  2563 นายสังเวียน  ลักษณะพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พุทธศักราช  2562     ห้องประชุมช่วงมาลี หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  เพื่อมอบแก่พสกนิกรชาวตำบลหนองเต่า  ทุกครัวเรือน  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ไว้เคารพสักการะทุกครัวเรือน พร้อมใจกันเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลของแผ่นดิน    ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์  พสกนิกรชาวตำบลหนองเต่า ร่วมเฉลิมฉลองในวาระอันเป็นมิ่งมหามงคลนี้และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสูงสุด แสดงพลังความสามัคคี และความจงรักภักดี เข้าร่วมรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

คอมเมนท์