โครงการผู้ว่าฯ พานายอำเภอ ผู้ปกครองกินข้าวเที่ยงกับนักเรียน

กิจกรรมต่างๆ

เมื่อวันที่ ตุลาคม 2559 อบต.หนองเต่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองให้การต้อนรับนายเล็กศรีเรือง นายอำเภอบ้านหมี่ ตามโครงการผู้ว่าฯ พานายอำเภอ ผู้ปกครองกินข้าวเที่ยงกับนักเรียน ณ โรงเรียนวัดสระกระเบื้อง ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

 

  

  

  

  

คอมเมนท์