รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ออกให้บริการประชาชน ประจำเดือนเมษายน  2566

กิจกรรมหน่วยงาน

นายสุเทพ  ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ออกให้บริการประชาชน ประจำเดือนเมษายน 2566 ดังนี้

    1. แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6  

    2. ระงับเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8

    3. สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ณ วัดบ้านลาด วัดสระกระเบื้อง และโรงเรียนบ้านสระกระเบื้อง

    4. สนับสนุนการจัดตั้งด่านชุมชน ณ สี่แยกหนองฟักทอง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11-17 เมษายน 2566