การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอประกาศคำโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิ์ในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เรื่อง การขอจดทะเบียนตำรับยาแผนไทย/ตำราการแพทย์แผนไทย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คอมเมนท์

เอกสารแนบ